Kapłaństwo, czyli „Pachnieć Owcami”

Kapłaństwo to dar, którego Bóg udziela wybranym mężczyznom, aby służyli swoim siostrom i braciom w ich zbliżaniu się do Niego.

Eucharystia w życiu chorego

Przeżywając chorobę lub samotność, dzięki Eucharystii umacniamy swoją wiarę, by móc dzielić się nią z innymi. 

Spowiedź w życiu seniora

Czym jest spowiedź w życiu chrześcijanina?
Czym jest spowiedź w życiu seniora i człowieka chorego?

Otoczeni modlitwą

Otoczeni modlitwą

Jednym z najważniejszych wymiarów kapłaństwa jest służba. Powołanie do tej wyjątkowej roli w Kościele jest przecież powołaniem „robotnika”, którego Pan „wyprawia na swoje żniwo”.

Kapłaństwo na wózku

Kapłaństwo na wózku

Droga mojego powołania od pierwszych lat formacji w seminarium związana była z chorymi. Głos powołania usłyszałem podczas pierwszego spotkania z osobami niepełnosprawnymi w Licheniu.