Jezus wyzwala nas z grzechu

Bóg przecież jest nieskończenie bliżej, niż jestem sobie to w stanie wyobrazić. Bliżej mnie niż ja sam siebie. Nie tylko „oczyszcza nas z grzechów”, ale zabezpiecza przed kolejną grzeszną przygodą, gwarantując swoje miłosierdzie.

Znak dojrzałej wiary

W tym numerze myślimy o sakramencie bierzmowania, który przeżywa pewien kryzys. Bo chociaż sakrament bierzmowania udzielany jest „raz a dobrze”, to jego skutki rozkładają się na całe życie.

Ochrzcić wnuka

Rola dziadków w życiu wnucząt jest niezastąpiona. To oni bardzo często pokazują, jak odkrywać Boga i Jego miłość. Jak w praktyce dziadkowie mogą realizować to zadanie?

Abba, Tatusiu!

Abba, Tatusiu!

Kontynuując katechezy na temat Ojcze nasz, dzisiaj zaczniemy od spostrzeżenia, że w Nowym Testamencie modlitwa zdaje się dążyć do tego, co istotne, aż po skupienie się na jednym słowie: Abba, Ojcze.

Uzależnienie. Jak żyć?

Uzależnienie. Jak żyć?

Uzależnienie to stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem zażywania substancji psychoaktywnej lub wykonywania określonej czynności.

Wspierająca obecność

Wspierająca obecność

Starość i choroba wiążą się z przeżywaniem straty. Osoby chorujące odczuwają wzrastającą zależność od innych. W procesie diagnozy i leczenia, nieraz powiązanego z hospitalizacją, pacjenci czują się zależni od personelu medycznego.

Ugodziłeś moje serce

Ugodziłeś moje serce

Święty Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście (dziś Souk Ahras w Algierii). Po nadzwyczaj burzliwej młodości w wieku 33 lat doznał nawrócenia i przyjął chrzest z rąk św. Ambrożego w Mediolanie.

Piękno zaklęte w chorobie

Piękno zaklęte w chorobie

Piękno to ludzka wrażliwość na zaskoczenia, których dostarcza nam codzienność, to zdolność do szaleństwa, które pozwoli nam spojrzeć na to samo życie w sposób całkowicie nowy, przekraczający najśmielsze oczekiwania.

Wolność od nikotynizmu

Wolność od nikotynizmu

Papierosy paliłem od 15. roku życia, w sumie 40 lat. Zaczynałem popalać z kolegami w ósmej klasie szkoły podstawowej. Taka była wtedy moda. Paliliśmy po szkole, np. w parku na ławce, gdzie nikt nas nie widział. W ten sposób wpadłem w nałóg.

Relacja do Jezusa

Relacja do Jezusa

Posługa misyjna ma swoje źródło w otwieraniu się na relacje. Pierwszą i podstawową jest bliskość z Chrystusem. Na misyjnych drogach ludzie potrafią bardzo często wydobyć coś o wiele bardziej cennego niż tylko wspólna praca czy pomaganie sobie nawzajem.