Judyta - wdowa potrzebna Bogu

Z pewnością jej życie było pełne trudności i dlatego właśnie trudy wdowieństwa oraz związanej z nim samotności chcemy uczynić tematem przewodnim kolejnego numeru, który oddajemy w Wasze ręce.

Tobiasz - Boskie zmartwienie

W tym numerze w centrum prezentowanych tekstów znalazła się rodzina, a szczególnie trudy rodzicielstwa.

We wspólnocie Kościoła

Jeżeli chcemy spotkać Chrystusa, potrzebujemy wspólnoty. To we wspólnocie realizuje się przykazanie miłości bliźniego. To we wspólnocie Kościoła mamy dostęp do sakramentów, które umacniają nas w drodze do zbawienia.

Przyjdź królestwo Twoje!

Przyjdź królestwo Twoje!

Drugim wezwaniem, którym zwracamy się do Boga, odmawiając Ojcze nasz, są słowa „przyjdź królestwo Twoje” (por. Mt 6,10). Po prośbie, by uświęcone było Jego imię, człowiek wierzący wyraża pragnienie, by jak najszybciej nadeszło Jego królestwo.

Bezcenny dar to ja

Bezcenny dar to ja

Jesteśmy stworzeni do dawania. Tak w pełni realizujemy się w dawaniu siebie. Najlepiej czujemy się, gdy w naszym życiu jest zachowana równowaga między dawaniem a braniem.

Eucharystyczny kwiat

Eucharystyczny kwiat

Tymi słowami św. Jan Paweł II określił chilijską błogosławioną podczas wynoszenia jej na ołtarze w 1988 roku. Choć zmarła, mając niespełna 13 lat, jej życie było niezwykle owocne.

Promień wśród mroku

Promień wśród mroku

Bez wątpienia jest taka śmierć, wraz z którą owiewa nas nie tylko żal po człowieku, lecz w równej mierze po świecie, który nigdy nie będzie już ten sam.