Gedeon - mistrz zawierzenia

W kolejnym numerze naszego dwumiesięcznika pragniemy poruszyć temat zawierzenia i zaufania Bogu. To, co z jednej strony wydaje się bardzo proste, z drugiej – często przerasta nasze siły. Łatwo jest powiedzieć: „Jezu, ufam Tobie!”, ale oddać się całkowicie w ręce Boga jest o wiele trudniej.

Rut - towarzyszka starości

Rut zasłynęła swoją postawą wobec teściowej Noemi, której nie porzuciła, poświęcając własną przyszłość. Noemi, która straciła wszystko, co najcenniejsze, a więc męża i dwóch synów, w swej synowej odnalazła towarzyszkę swej starości.

Uriasz – niezawiniona śmierć

Historia Uriasza to historia tragiczna. Ten dzielny wojownik został zdradzony przez własnego króla. Nie zginął, dlatego że popełnił jakieś przewinienie. Zginął, bo zgrzeszył ktoś inny.

Błogosławieni cisi

Błogosławieni cisi

W dzisiejszej katechezie napotykamy trzecie z ośmiu błogosławieństw z Ewangelii św. Mateusza: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (5,5). Używany tutaj termin „cisi” dosłownie oznacza „słodki, grzeczny, łagodny, wolny od przemocy”.

Przestań się lękać

Przestań się lękać

„Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. (…) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy” (Ap 2,10-11). Całe nasze życie szukamy kontaktu z ludźmi, poszukujemy lub przynajmniej oczekujemy słów pociechy lub pokrzepienia w chorobie, cierpieniu czy przeciwnościach, które nas spotykają.

Coś więcej niż wiara

Coś więcej niż wiara

Historia Gedeona uczy nas, że siła człowieka nie leży w jego własnych zdolnościach, lecz w umiejętności współpracy z Bożą łaską i przyzwoleniu na to, aby to On nas prowadził.

Męczennica miłości

Męczennica miłości

Święta Katarzyna znana jest głównie dzięki wizji czyśćca, spisanej w Traktacie o czyśćcu przez jej przyjaciela i spowiednika ks. Cattaneo Marabotto.

Spójrz na Jezusa!

Spójrz na Jezusa!

Jak w Piśmie Świętym mamy do czynienia z wieloma postaciami, tak większość z nich musiała się zetknąć w większym lub mniejszym stopniu z cierpieniem. Natchnieni autorzy dawali upust swoim przeżyciom w psalmach i pieśniach.

Moje życie bez Boga

Moje życie bez Boga

Byłam wychowana w miłości i miałam piękne dzieciństwo. Dorastanie jednak okazało się trudne, bo choć czułam się kochana, to nikt nie był w stanie wypełnić mojej tęsknoty za ojcem. Miałam ojca, owszem, lecz był on obecny tylko ciałem, nie duchem. W moim sercu była pustka.

Misyjna wymiana

Misyjna wymiana

Pan Bóg powołuje na swoje żniwo robotników z całego świata i posyła ich w najodleglejsze jego zakątki. Wciąż znajduje On serca otwarte, gotowe podjąć skierowane do nich zaproszenie. Są to ludzie w różnym wieku i różnego pochodzenia, wszyscy z wyjątkową historią życia i powołania.

W służbie ludziom chorym

W służbie ludziom chorym

W kontekście dwusetnego wydania Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań”, w IV niedzielę Wielkiego Postu klerycy wzięli udział w jego promocji. W tym celu do siedziby Radia Maryja w Toruniu udali się klerycy Mateusz Zawiłowicz i Michał Koźbiał, którzy wraz z rektorem...