Jezus wyzwala nas z grzechu

Bóg przecież jest nieskończenie bliżej, niż jestem sobie to w stanie wyobrazić. Bliżej mnie niż ja sam siebie. Nie tylko „oczyszcza nas z grzechów”, ale zabezpiecza przed kolejną grzeszną przygodą, gwarantując swoje miłosierdzie.

Znak dojrzałej wiary

W tym numerze myślimy o sakramencie bierzmowania, który przeżywa pewien kryzys. Bo chociaż sakrament bierzmowania udzielany jest „raz a dobrze”, to jego skutki rozkładają się na całe życie.

Ochrzcić wnuka

Rola dziadków w życiu wnucząt jest niezastąpiona. To oni bardzo często pokazują, jak odkrywać Boga i Jego miłość. Jak w praktyce dziadkowie mogą realizować to zadanie?

Uzależnienie. Jak żyć?

Uzależnienie. Jak żyć?

Uzależnienie to stan zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym lub stałym przymusem zażywania substancji psychoaktywnej lub wykonywania określonej czynności.

Siła nawyków

Siła nawyków

Dbanie o to, co codzienne, powtarzalne, czasami pozornie mało ważne, przekłada się na funkcjonowanie nie tylko nas samych, ale także naszych bliskich.

Ugodziłeś moje serce

Ugodziłeś moje serce

Święty Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście (dziś Souk Ahras w Algierii). Po nadzwyczaj burzliwej młodości w wieku 33 lat doznał nawrócenia i przyjął chrzest z rąk św. Ambrożego w Mediolanie.

Umiłowana uczennica Serca Jezusowego

Umiłowana uczennica Serca Jezusowego

Święta Małgorzata Maria Alacoque została wyniesiona na ołtarze 13 maja 1920 roku za pontyfikatu papieża Benedykta XV, a więc 100 lat temu. Święta pochodziła z głęboko religijnej rodziny. Już w wieku czterech lat złożyła prywatny ślub czystości.

Największy skarb

Największy skarb

Obdarzał mnie wciąż miłością,
Kochał, oblicze pogodne miał,
A każdy dzień był Jemu radością.
Ja właśnie o takich dniach śnię,
Które są wypełnione dobrocią Twą.