Kapłaństwo, czyli „Pachnieć Owcami”

Kapłaństwo to dar, którego Bóg udziela wybranym mężczyznom, aby służyli swoim siostrom i braciom w ich zbliżaniu się do Niego.

Eucharystia w życiu chorego

Przeżywając chorobę lub samotność, dzięki Eucharystii umacniamy swoją wiarę, by móc dzielić się nią z innymi. 

Spowiedź w życiu seniora

Czym jest spowiedź w życiu chrześcijanina?
Czym jest spowiedź w życiu seniora i człowieka chorego?

A może kierownictwo duchowe?

A może kierownictwo duchowe?

Nie da się zadbać o samych siebie, nie dotykając tego, co w nas duchowe. Starość domaga się pochylenia z troską nad starzejącym się ciałem, ale też nad psychiką osoby starszej i jej duchowością.

Kapłaństwo na wózku

Kapłaństwo na wózku

Droga mojego powołania od pierwszych lat formacji w seminarium związana była z chorymi. Głos powołania usłyszałem podczas pierwszego spotkania z osobami niepełnosprawnymi w Licheniu.