Znak dojrzałej wiary

W tym numerze myślimy o sakramencie bierzmowania, który przeżywa pewien kryzys. Bo chociaż sakrament bierzmowania udzielany jest „raz a dobrze”, to jego skutki rozkładają się na całe życie.

Ochrzcić wnuka

Rola dziadków w życiu wnucząt jest niezastąpiona. To oni bardzo często pokazują, jak odkrywać Boga i Jego miłość. Jak w praktyce dziadkowie mogą realizować to zadanie?

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa jako pomoc i umocnienie dla wszystkich, których dotyka problem cierpienia i choroby.

Patrz w stronę Ojca!

Patrz w stronę Ojca!

Błogosławieni ubodzy, cisi, miłosierni, osoby pokornego serca… To właśnie jest rewolucja Ewangelii. Gdzie jest Ewangelia, tam też i jest rewolucja.

Nie bój się cierpienia

Nie bój się cierpienia

Cierpienie i choroba są nieuniknione w życiu ludzkim. To, jak sobie z nimi radzić, pokazują nam święci, dlatego warto poznawać tych, którzy już cieszą się radością zmartwychwstania, tych, którzy poprzedzili nas w ziemskiej drodze do Raju i wskazują jednomyślnie na Boga.

Doświadczać piękna Miłości

Doświadczać piękna Miłości

Bóg dając nam swego Ducha, daje nam umocnienie, co z kolei pozwala w coraz większym stopniu osiągać skarby życia Bożego i postępować w doskonałej miłości.

Drogowskaz na drodze do prawdy

Drogowskaz na drodze do prawdy

Kluczem do odkrycia prawdy w jego przypadku było połączenie wiary z rozumem – trwania przy Bogu z jednoczesnym podejmowaniem intelektualnego wysiłku poszukiwania i zrozumienia prawdy.

Z życia w Życie

Z życia w Życie

Czy więc trafnie łączymy ,,miejsce ratowania życia” z nieuniknionym jego końcem? Czy przytłoczeni powagą śmiertelnych diagnoz zauważamy Jezusa, który mówi: ,,Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej” (J 11,4)?

Działanie Boga

Działanie Boga

Sakrament bierzmowania jest momentem w życiu chrześcijanina, kiedy bardzo świadomie wybiera Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, przyjmuje Ducha Świętego, aby stawać się światłem dla świata, nieść nadzieję, darzyć miłością, po prostu – naśladować Jezusa.

Wiara

Wiara

W zgiełku ulicy nie słyszę Cię czasem,
wiem, jesteś wszędzie, nawet w zgiełku miasta,
choć Cię nie widzę, wiara w sercu moim
jak silne drzewo po stokroć wyrasta.