Jeremiasz - walczący wiernością

Jak czytamy w Piśmie Świętym, Jeremiasz był synem „Chilkiasza, z rodu kapłańskiego, który był w Anatot, w ziemi Beniamina” (1,1). Z wielką gorliwością oddawał się swojej prorockiej misji, którą można streścić jako walkę o człowieka i jego zbawienie.

Judyta - wdowa potrzebna Bogu

Z pewnością jej życie było pełne trudności i dlatego właśnie trudy wdowieństwa oraz związanej z nim samotności chcemy uczynić tematem przewodnim kolejnego numeru, który oddajemy w Wasze ręce.

Tobiasz - Boskie zmartwienie

W tym numerze w centrum prezentowanych tekstów znalazła się rodzina, a szczególnie trudy rodzicielstwa.

Dzielmy się chlebem

Dzielmy się chlebem

Dziś będziemy analizowali drugą część Ojcze nasz – tę, w której przedstawiamy Bogu nasze potrzeby. Tę drugą część rozpoczyna słowo pachnące codziennością – chleb.

Kto ma uszy, niechaj słucha!

Kto ma uszy, niechaj słucha!

Ucho to zewnętrzny narząd zmysłu służący nie tylko odbieraniu bodźców dźwiękowych, ale również utrzymaniu prawidłowej równowagi ciała, za którą odpowiada błędnik.

Dobry pasterz

Dobry pasterz

Życie bł. Mikołaja Ruski przypadało na trudny okres kontrreformacji. Rozprzestrzeniający się wtedy dynamicznie protestantyzm nie zdołał złamać ducha proboszcza z włoskiej parafii.

Spór o wartości

Spór o wartości

Jakże cennym darem od Boga są różnice między nami. Niestety, niejednokrotnie stają się one granicami umocnionymi wysokim murem wrogości, który oddziela, zamiast łączyć i budować dobro w naszych wspólnotach.

Jestem przy tobie…

Jestem przy tobie…

Opieka nad osobami nieuleczalnie chorymi nie musi być udręką. Wręcz przeciwnie – dla wolontariuszy może stać się wręcz błogosławieństwem, które pozwala spojrzeć dalej i głębiej.

Porozrzucani na wyspach

Porozrzucani na wyspach

„Serce biskupa doznaje uczucia żalu na widok opuszczających go kapłanów” – takie słowa usłyszała w 1967 roku pierwsza grupa sercańskich misjonarzy od ówczesnego metropolity krakowskiego, abp. Karola Wojtyły.