Kategoria: rozmowa Wstań

Od fałszu do autentyczności

Problem nadmiernego picia alkoholu jest obecny w Polsce. Często okazuje się, że spożywanie alkoholu jest przykrywką dla problemów, które dzieją się wewnątrz człowieka. Można powiedzieć, że uzależnienie jest chorobą nieumiejętnego przeżywania emocji.

Rodzina alkoholowa?

Powszechność problemu nadużywania alkoholu, niestety, w naszym kraju nie słabnie. Co więcej, mierzą się z nim dzisiaj już nie tylko mężczyźni, lecz coraz częściej dotyka on także kobiet.

Zmiana wyrastająca z dziedzictwa

Liturgia Eucharystii jest ważną częścią dziedzictwa całego Kościoła. Choć z biegiem wieków ulegała licznym zmianom, jednak zawsze to właśnie Kościół czynił rozeznanie, czy poczynione w celebracji Mszy Świętej zmiany nie naruszają depozytu, który pozostawił Mu Chrystus w słowach: ,,To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19).

Gaudete et exsultate

Ewangelia, czyli Dobra Nowina – jak wynika z samej nazwy – powinna nieść radość. Możemy jej doświadczać szczególnie w czasie liturgii, gdzie uobecniają się wydarzenia zbawcze. Liturgista ks. Łukasz Celiński w rozmowie z kl. Szymonem Szubarczykiem SCJ opowie o radości wyrażanej w czasie Mszy Świętej.

Dialog podstawą relacji

Więź z innymi ludźmi budujemy poprzez dialog oraz wspólne spędzanie czasu. Tym bardziej jest to konieczne, kiedy chcemy budować relacje z własnym dzieckiem. Dialog to rozmowa, której nieodzowną częścią jest umiejętność słuchania.

Przyjmuję syna i cierpienie

Stworzenie pełnej zrozumienia relacji między rodzicami i dziećmi nie należy do najprostszych zadań rodzicielskich, a bywają sytuacje, w których zdaje się to niemożliwe. Jednak nie zawsze zrozumienie konieczne jest do tego, by kochać, szczególnie w przypadku tak wyjątkowych więzów, jakimi są więzy rodzinne.

Wybaczasz, dopóki kochasz

Kiedyś jeden z profesorów stadnickiego seminarium powiedział, że świat nie jest zero-jedynkowy. Rzeczywiście, czasem nasze życie jest z jednej strony wspaniałym podróżowaniem z mnóstwem radosnych momentów, a z drugiej – bywa pełne chwil, o których wolelibyśmy zapomnieć.

Czystość = wolność???

Dążenie do wolności jest jednym z najbardziej podstawowych pragnień człowieka. Często kojarzy się z wolnością od przymusów, ograniczeń czy też odpowiedzialności, również w sferze seksualnej.

Spójrz na Jezusa!

Jak w Piśmie Świętym mamy do czynienia z wieloma postaciami, tak większość z nich musiała się zetknąć w większym lub mniejszym stopniu z cierpieniem. Natchnieni autorzy dawali upust swoim przeżyciom w psalmach i pieśniach.

Ładuję