Kategoria: żyć jak święci

Boży szaleniec

Świat nienawidzi ludzi sprawiedliwych ani proroków zwiastujących prawdę o Jezusie Chrystusie, którzy wzywają ludzkość do nawrócenia.

Kapłan, patriota, męczennik

Jerzy Popiełuszko przyszedł na świat 14 września 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie. Pochodził z rodziny rolniczej, która przekazała mu głęboką wiarę przenikniętą pobożnością maryjną.

Mężny wojownik

Francesco Forgione przyszedł na świat w 1887 roku w Pietrelcinie, jako piąty spośród ośmiorga dzieci. Już jako dziecko było w nim „coś innego”. Jak podaje jego mama: „Nigdy nie był niegrzeczny czy źle się zachowywał”.

Ładuję