Kategoria: temat numeru

Jezus wyzwala nas z grzechu

Okłamany i skuszony przez swojego największego wroga – diabła, człowiek uległ pokusie samowystarczalności i odwrócił się od Boga, uwierzywszy, że może być taki jak On i samodzielnie decydować o dobru i złu.

Kocha i już!

Największą super mocą Boga, w moim rozumieniu, wcale nie jest zdolność uzdrawiania, także i dzisiaj, ani moc sprawcza czynienia cudów. Jego super mocą jest miłość. I to wcale nie za coś, ale pomimo braku tego czegoś.

Znak dojrzałej wiary

Nieczęsto pewnie zdarza się nam zastanawiać nad tym, czym jest sakrament bierzmowania. Chociaż wielu z nas go przyjęło, jednak chyba za rzadko pytamy o obecność jego skutków w naszym życiu.

Ochrzcić wnuka

Czy warto chrzcić dzieci ludzi niewierzących? Czy czasem nie jest to budowanie czegoś, co nie ma stałych fundamentów, próbą rodzenia wiary na terytorium często niereligijnym, sterylnym od kościelnego doświadczenia?

Spowiedź w życiu seniora

Jak przeżywamy własną starość – w zgodzie czy w buncie, w nadziei czy rozpaczy, w ufnym spojrzeniu w niebo czy w koncentracji na samym sobie?

Ładuję