Duchowy Patronat Misyjny

„Duchowy Patronat Misyjny” powstał w 1992 roku w obrębie wydawanego przez seminarium czasopisma dla chorych „Wstań”. Jego ideą jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza duchowego dla polskich sercanów pracujących na misjach.

Chcesz uczynić coś dobrego i dołączyć do „Duchowego Patronatu Misyjnego”?

To bardzo proste! Napisz do nas (listownie bądź skorzystaj z formularza u dołu strony):

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Duchowy Patronat Misyjny
32-422 Stadniki 81

Po otrzymaniu listu od Ciebie, odpowiemy na Twoją prośbę oraz wskażemy kraj lub misjonarza, za którego będziesz się modlić i ofiarowywać swoje radości i trudy dnia.

Modlitwa za misje to mały gest, a może tak wiele!
˗ Raz dziennie odmów „Akt Ofiarowania Członków Patronatu”, który Ci wyślemy,
˗ Każdego dnia ofiaruj Bogu swoje radości i trudy w intencji misji i misjonarzy,
˗ Raz w miesiącu przyjmij Komunię Świętą i ofiaruj ją w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach w trzecią niedzielę miesiąca w intencjach Członków Patronatu sprawowana jest Msza Święta.

Deklarując wolę przystąpienia do „Duchowego Patronatu Misyjnego” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z  „Regulaminem Duchowego Patronatu Misyjnego”.

 

AKT OFIAROWANIA CZŁONKÓW DUCHOWEGO PATRONATU MISYJNEGO

Panie Jezu Chryste, aby mnie zbawić, stałeś się Człowiekiem, wybrałeś drogę ubóstwa, samotności, upokorzenia i cierpienia. Wziąłeś na ramiona krzyż i oddałeś na nim swoje życie za mnie. Odchodząc do Ojca w niebie, zobowiązałeś swoich uczniów, aby szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę o Tobie wszelkiemu stworzeniu.

Pragnę i ja włączyć się w dzieło ewangelizacji świata. Skoro mam iść za Tobą, Boski Zbawicielu, drogą moich cierpień i radości, przyjmuję je całym sercem, a wszelkie zasługi ofiaruję:

  • za misjonarki i misjonarzy, szczególnie za polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Księży Sercanów, aby nigdy nie ustali w przepowiadaniu słowa Bożego;
  • za tych wszystkich, do których ich posyłasz, aby gorącym sercem przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu;
  • w intencji nowych powołań misyjnych, aby nigdy nie zabrakło apostołów niosących wszystkim narodom świata Chrystusa i Jego miłość;
  • w moich osobistych intencjach…

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Napisz do nas

15 + 13 =

Ochrzcić wnuka

Ochrzcić wnuka

Czy warto chrzcić dzieci ludzi niewierzących? Czy czasem nie jest to budowanie czegoś, co nie ma stałych fundamentów, próbą rodzenia wiary na terytorium często niereligijnym, sterylnym od kościelnego doświadczenia?