Duchowy Patronat Misyjny

„Duchowy Patronat Misyjny” powstał w 1992 roku w obrębie wydawanego przez seminarium czasopisma dla chorych „Wstań”. Jego ideą jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza duchowego dla polskich sercanów pracujących na misjach.

Chcesz uczynić coś dobrego i dołączyć do „Duchowego Patronatu Misyjnego”?

To bardzo proste! Napisz do nas (listownie bądź skorzystaj z formularza u dołu strony):

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Duchowy Patronat Misyjny
32-422 Stadniki 81

Po otrzymaniu listu od Ciebie, odpowiemy na Twoją prośbę oraz wskażemy kraj lub misjonarza, za którego będziesz się modlić i ofiarowywać swoje radości i trudy dnia.

Modlitwa za misje to mały gest, a może tak wiele!
˗ Raz dziennie odmów „Akt Ofiarowania Członków Patronatu”, który Ci wyślemy,
˗ Każdego dnia ofiaruj Bogu swoje radości i trudy w intencji misji i misjonarzy,
˗ Raz w miesiącu przyjmij Komunię Świętą i ofiaruj ją w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach w trzecią niedzielę miesiąca w intencjach Członków Patronatu sprawowana jest Msza Święta.

Deklarując wolę przystąpienia do „Duchowego Patronatu Misyjnego” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z  „Regulaminem Duchowego Patronatu Misyjnego”.

 

AKT OFIAROWANIA CZŁONKÓW DUCHOWEGO PATRONATU MISYJNEGO

Panie Jezu Chryste, aby mnie zbawić, stałeś się Człowiekiem, wybrałeś drogę ubóstwa, samotności, upokorzenia i cierpienia. Wziąłeś na ramiona krzyż i oddałeś na nim swoje życie za mnie. Odchodząc do Ojca w niebie, zobowiązałeś swoich uczniów, aby szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę o Tobie wszelkiemu stworzeniu.

Pragnę i ja włączyć się w dzieło ewangelizacji świata. Skoro mam iść za Tobą, Boski Zbawicielu, drogą moich cierpień i radości, przyjmuję je całym sercem, a wszelkie zasługi ofiaruję:

  • za misjonarki i misjonarzy, szczególnie za polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Księży Sercanów, aby nigdy nie ustali w przepowiadaniu słowa Bożego;
  • za tych wszystkich, do których ich posyłasz, aby gorącym sercem przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu;
  • w intencji nowych powołań misyjnych, aby nigdy nie zabrakło apostołów niosących wszystkim narodom świata Chrystusa i Jego miłość;
  • w moich osobistych intencjach…

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Napisz do nas

9 + 14 =

Powrót do Norwegii?

Powrót do Norwegii?

Nasze Zgromadzenie jest obecne w wielu krajach na całym świecie. W niektórych posługuje już długie lata, ale nie powstrzymuje nas to jednak przed odpowiadaniem na coraz nowsze potrzeby i rozpoczynaniem działalności w nowych państwach.

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.