Matko
smutnego oblicza,
zatroskana
o swoje dzieci.
Czarna Madonno
naszych upadków,
uroń łzę radości,
kiedy stajemy
skruszeni przed Tobą.
Pociesz,
przytul,
przygarnij,
módl się za nami…

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.