Kościół i ziemia głoszą Dobrą Nowinę

w wiecznej miłosiernej obecności Pana.

Błogosławiony chleb miłości

biały, święty, pachnący niebem i życiem

jak w Ewangelii św. Jana.