W życiu jest tak:
Przemierzysz całą ziemię
Zbudujesz niejeden dom
Poznasz obce języki i smaki
Złote klucze do sukcesu
Na modnej komodzie
Ustawisz z pietyzmem
Rodowe świeczniki
Ułożysz na biurku
Samozadowolenia
Równo obok siebie
Wszystkie cnoty ludzkie
Do kontemplacji

Nagle otwiera się okno!
Dmucha wiatr historii
Omiata je proch świata

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.