Okno

Nagle otwiera się okno!
Dmucha wiatr historii
Omiata je proch świata

Czytaj więcej