Wizyta u lekarza psychiatry

fot. depositphotos.com

Nasze ciało choruje, miewa lepsze i gorsze okresy, nieraz potrzebuje wsparcia i fachowej pomocy lekarskiej. To samo tyczy się naszej psychiki. Bywa, że i ona zmaga się z mniej lub bardziej poważnymi dolegliwościami. Podobnie jak ciało nasza psychika może potrzebować pomocy z zewnątrz. W takiej sytuacji warto jak najszybciej skorzystać z fachowej porady. Wizyta u lekarza psychiatry to wyraz troski o siebie i odpowiedzialnego podejścia do swojego zdrowia.

Psychiatra, psycholog i psychoterapeuta

Specjalistów, do których możemy się udać, poszukując pomocy z zakresu zdrowia psychicznego, dzielimy na trzy grupy: lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Psychiatra to lekarz, czyli osoba, która ukończyła studia medyczne, a następnie 5-letnią specjalizację z psychiatrii. Psychiatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Jako lekarz posiada wiedzę o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego ciała i psychiki. Może zapisywać swoim pacjentom leki oraz kierować ich na badania medyczne, czego nie mogą robić inni specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego. Aktualnie lekarz psychiatra coraz częściej ma ukończone 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, jest więc również terapeutą. W takim przypadku może on łączyć leczenie farmakologiczne pacjenta z leczeniem terapeutycznym.

Psycholog nie jest lekarzem – jest to osoba, która ukończyła studia magisterskie z psychologii, ma kompetencje do tego, by wykonywać diagnostykę psychologiczną, między innymi przeprowadzać i interpretować testy psychologiczne oraz opiniować. Psycholog udziela wsparcia psychologicznego, pomaga nam zrozumieć mechanizmy utrudniające codzienne funkcjonowanie, uczy, jak zadbać o siebie, swoje emocje, granice, wspiera w budowaniu satysfakcjonujących relacji, np. poprzez lepszą komunikację z bliskimi. Psycholog może, ale nie musi być psychoterapeutą.

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych korzystająca z wypracowanych technik i metod, bazująca na relacji terapeutycznej. 

Psychoterapeuta to osoba po studiach wyższych (niekoniecznie medycynie lub psychologii), która ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w jednej ze szkół terapeutycznych, przeszła własną terapię i pracuje pod opieką bardziej doświadczonego terapeuty – superwizora. Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych korzystająca z wypracowanych technik i metod, bazująca na relacji terapeutycznej. Jest to zazwyczaj pomoc długoterminowa.

Widzimy więc wyraźnie, że wsparcia w codziennych, lecz trudnych życiowych sytuacjach, poprawy jakości życia, zmiany nawyków czy pomocy w przeżywanych kryzysach możemy szukać w gabinecie psychologa. Tam też udamy się z trudnościami wychowawczymi czy relacyjnymi. Psycholog pomaga w głównej mierze osobom zdrowym psychicznie, chcącym poprawić swoje funkcjonowanie w danym obszarze. Psychoterapeuta i lekarz psychiatra mają narzędzia do leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, psychozy itd. Lekarz ocenia nasz stan zdrowia, a gdy to konieczne, stosuje farmakoterapię. Terapeuta korzysta z procesu psychoterapii i naszego zaangażowania, które jest niezbędne w podejmowaniu pracy nad sobą.

Z wizytą u lekarza psychiatry

fot. depositphotos.com

Z powodu licznych lęków i obaw zdarza się, że pacjenci zwracają się o pomoc do psychiatry zbyt późno. Z każdą chorobą jest tak, że najłatwiej i najskuteczniej leczy się ją w początkowej fazie. Tak samo jest z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Kiedy więc czujemy, że sami nie potrafimy poradzić sobie z naszą psychiką, a nasze zachowanie i nastrój uległy niekorzystnym zmianom, warto udać się do lekarza psychiatry celem zdiagnozowania tego, co się z nami dzieje. Pamiętajmy, że nie potrzebujemy skierowania, aby skorzystać z pomocy tego specjalisty w ramach świadczeń NFZ. Czasem to otoczenie zaniepokojone naszym pogarszającym się funkcjonowaniem zachęca nas do zapisania się na wizytę lekarską. Wtedy warto taką sugestię rozważyć.

Bezwzględnie powinniśmy zgłosić się o pomoc wtedy, gdy mamy myśli samobójcze lub myśli o zrobieniu krzywdy drugiej osobie. Co jeszcze powinno nas zaniepokoić? Problemy ze spaniem, nasilony lęk, niepokój, obniżony nastrój trwający codziennie przez ok. 2 tygodnie lub dłużej, trudności z podołaniem codziennym obowiązkom (choć wcześniej radziliśmy sobie z nimi). Czerwona lampka powinna się nam zapalić, gdy zbyt często sięgamy po używki, zaczynamy przejawiać zachowania agresywne lub autoagresywne. Symptomem choroby mogą być też pojawiające się trudności w zakresie koncentracji uwagi, problemy z pamięcią, poczucie wyobcowania, ale też poczucie bycia obserwowanym czy podsłuchiwanym. Każda niekorzystna oraz długotrwała zmiana nastroju i zachowania jest powodem, by skonsultować się z lekarzem psychiatrą. Pamiętajmy, że najlepiej uchwycić początki procesu chorobowego. Wszelkie nasze obawy i lęki możemy śmiało omówić w gabinecie lekarskim. Wybór ewentualnej metody leczenia to wspólna decyzja pacjenta i lekarza. Pamiętajmy też, że psychiatra może odesłać nas do innych specjalistów – neurologa, endokrynologa, internisty, psychoterapeuty itd.

Lekarz psychiatra, jak każdy inny lekarz, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy pacjentom. Jeżeli potrzebujemy pomocy psychiatrycznej, śmiało z niej korzystajmy i poszukajmy lekarza, któremu zaufamy i z którym będziemy się czuli bezpiecznie.

Gorzkie skutki sięgania po alkohol…

Gorzkie skutki sięgania po alkohol…

Nikt nie jest wolny od pokus. Wszyscy jesteśmy kuszeniu, a upadek może zdarzyć się każdemu. Przykładem jest chociażby Noe, o którym wiemy, że był człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Mimo to w jego życiu miało miejsce wydarzenie, które rzuciło cień na jego dotychczasowe życie i doprowadziło go do upadku. A stało się to za sprawą alkoholu…

Gdy jesteś na głodzie…

Gdy jesteś na głodzie…

W psychologii uzależnienie określamy jako chorobę, która polega na kompulsywnym, czyli przymusowym zażywaniu danej substancji lub wykonywaniu pewnej czynności pomimo występowania negatywnych konsekwencji takiego zachowania.

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.