Wstydliwy problem – NTM

fot. depositphotos.com

Nietrzymanie moczu to temat wstydliwy, kłopotliwy. Pacjenci niechętnie przyznają się do tego problemu, a im dłużej on trwa, tym trudniej znaleźć właściwe i skuteczne rozwiązanie.

Czym jest nietrzymanie moczu?

Nietrzymanie moczu (NTM) jest to niezależny od woli wyciek moczu. Definicja przyjęta przez Towarzystwo Naukowe (International Continnence Society – ICS) podkreśla istotny aspekt tego problemu, jakim jest powstawanie niedogodności higienicznych i utrudnienie kontaktów międzyludzkich. Problem ten dotyczy aż 10 proc. populacji, jednak wśród kobiet jest on dwukrotnie częstszy niż u mężczyzn. Występowanie NTM zależne jest również od wieku pacjenta, np. u kobiet częstość występowania NTM zwiększa się w okresie pomenopauzalnym.

Nietrzymanie moczu nie jest osobną jednostką chorobową, lecz objawem, który może występować w przypadku zaburzeń czynnościowych i patologii w układzie moczowym (choroby pęcherza moczowego, wrodzone i nabyte przetoki moczowe), a także w przypadku chorób układu nerwowego (guzy i urazy rdzenia kręgowego, przepuklina oponowo-rdzeniowa, stwardnienie rozsiane, polineuropatie cukrzycowe).

Problem ten dotyczy aż 10 proc. populacji, jednak wśród kobiet jest on dwukrotnie częstszy niż u mężczyzn.

Czynniki ryzyka

Czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia nietrzymania moczu są: starszy wiek, otyłość, choroby przewlekłe przebiegające z kaszlem, przewlekłe zaparcia, przyjmowanie niektórych leków (diuretyków, leków przeciwlękowych, leków na obniżenie ciśnienia), a u kobiet dodatkowo – porody, szczególnie liczne, oraz urodzenie dużych dzieci, a także przebyte zabiegi ginekologiczne.

Rodzaje nietrzymania moczu

Zgodnie z definicją ICS nietrzymanie moczu dzielimy na: wysiłkowe, naglące i mieszane, a wśród rzadziej występujących jednostek wyróżnia się także: moczenie, ciągłe nietrzymanie moczu, pozacewkowe i inne. Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) to stan, gdy wyciek moczu występuje podczas wysiłku fizycznego, kichania, kaszlu. W tym stanie wzrostowi ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej towarzyszy mimowolne wyciekanie moczu. Naglące nietrzymanie moczu (NNM) charakteryzuje wyciek moczu poprzedzony uczuciem parcia naglącego, to znaczy nagłej, niemożliwej do opanowania potrzeby oddania moczu. Do najczęstszych objawów NNM należą bezwiedne oddawanie moczu poprzedzone nagłym parciem, epizody takie powtarzają się co najmniej dwukrotnie podczas nocnego wypoczynku. Mieszane nietrzymanie moczu jest połączeniem obu poprzednich sytuacji. Jest to zatem wyciek moczu związany z parciem naglącym oraz wysiłkiem, kichaniem, kaszlem.

Pozostałe postaci nietrzymania moczu występują znacznie rzadziej. Moczeniem nazywamy każdy wyciek moczu. Kiedy do nietrzymania moczu dochodzi podczas snu, mówimy o moczeniu nocnym, które najczęściej występuje wśród dzieci. Bardzo niekomfortową sytuacją jest ciągłe nietrzymanie moczu, kiedy obserwuje się stały wycieku moczu. Nietrzymanie moczu z przepełnienia jest wynikiem upośledzenia kurczliwości mięśnia wypieracza, co prowadzi do nadmiernego wypełnienia pęcherza moczowego. W rzadkich sytuacjach, kiedy współistnieją przetoki moczowe, można obserwować tzw. pozacewkowe nietrzymanie moczu, czyli kiedy mocz wycieka inną drogą niż ujście zewnętrzne cewki moczowej (np. przez pochwę lub jelito). Nietrzymanie moczu może występować również w innych określonych sytuacjach, takich jak śmiech lub stosunek seksualny.

fot. depositphotos.com

Metody leczenia

U większości pacjentów pierwszym etapem leczenia urologicznego nietrzymania moczu jest leczenie zachowawcze. Wykorzystywane są wówczas następujące metody: trening pęcherza moczowego, ograniczenie ilości spożywanej kofeiny i płynów, leczenie otyłości i zmniejszenie masy ciała, leczenie zaburzeń perystaltyki przewodu pokarmowego, zmiana dotychczas stosowanych leków na inne, kinezyterapia oraz leczenie farmakologiczne.

U niektórych pacjentów z tym problemem wykorzystane muszą być także metody leczenia chirurgicznego, gdyż jedynie one będą skuteczne w takiej sytuacji. O wyborze metody leczenia decyduje lekarz urolog, który w przypadku kobiet może prowadzić leczenie razem z ginekologiem.

Warto pamiętać, że choć nietrzymanie moczu to temat wstydliwy i kłopotliwy, należy zgłosić się po pomoc do lekarza urologa, gdyż możliwe jest wyleczenie lub przynajmniej złagodzenie objawów, a zatem poprawia się komfort życia pacjenta.

Przestań się lękać

Przestań się lękać

„Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. (…) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy” (Ap 2,10-11). Całe nasze życie szukamy kontaktu z ludźmi, poszukujemy lub przynajmniej oczekujemy słów pociechy lub pokrzepienia w chorobie, cierpieniu czy przeciwnościach, które nas spotykają.

Podstępna choroba

Podstępna choroba

Cholesterol pełni w organizmie człowieka szereg bardzo ważnych funkcji, np. służy do budowy błon komórkowych, wytwarzania niektórych hormonów i witaminy D oraz kwasów żółciowych, które są potrzebne do trawienia tłuszczów.

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Opowiadania o bohaterskich czynach takich postaci jak Gedeon stawiają sobie za cel ukazanie reakcji Boga na postępowanie Izraela. Za każdym razem, gdy naród wybrany odwraca się od Boga i oddaje cześć bożkom lub zawiera sojusze z obcymi narodami, spotyka go kara.