fot. depositphotos.com

Wiara daje łaski, aby móc żyć dobrze,
Spokojnie, błogo, rzeczowo i wymownie.

Wiara to nadzieja, która wciąż pokrzepia,
Daje spokój ducha, gdy człowiek się doń ucieka.

Wystarczy tylko ufać i wypełniać wolę Pana,
Czasem nieść swój krzyż i upaść na kolana.

Byle się rozwijać, nie poddawać się,
Bóg jest przy nas blisko, no i kocha Cię!

Panie

Panie

My, którzy znamy tysiące Twoich twarzy:
skrwawionych, obolałych, konających, ścierpniętych,
błagamy Ciebie, idąc do Twoich ołtarzy:
„Pokaż swą twarz nieznaną – zjaw się uśmiechnięty”.