fot. depositphotos.com

Wiara daje łaski, aby móc żyć dobrze,
Spokojnie, błogo, rzeczowo i wymownie.

Wiara to nadzieja, która wciąż pokrzepia,
Daje spokój ducha, gdy człowiek się doń ucieka.

Wystarczy tylko ufać i wypełniać wolę Pana,
Czasem nieść swój krzyż i upaść na kolana.

Byle się rozwijać, nie poddawać się,
Bóg jest przy nas blisko, no i kocha Cię!

Anna – ta pełna wdzięczności

Anna – ta pełna wdzięczności

Anna, pierwsza żona Elkany, jest jedną z kobiet stanowiących wzór pobożności i ufności wobec Boga. Chociaż mąż darzył ją miłością, w rzeczywistości była jednak kobietą bardzo nieszczęśliwą. Przyczyną tego stanu stały się niepłodność oraz nieustanne nękanie ze strony drugiej żony Elkany – Peninny.