Uriasz – niezawiniona śmierć

Historia Uriasza to historia tragiczna. Ten dzielny wojownik został zdradzony przez własnego króla. Nie zginął, dlatego że popełnił jakieś przewinienie. Zginął, bo zgrzeszył ktoś inny.

Pogodzić się ze stratą

Pogodzić się ze stratą

Słysząc słowo „żałoba”, myślimy najczęściej o czasie następującym po śmierci bliskiej nam osoby. Opłakujemy jej odejście, uczymy się żyć na nowo bez niej. Towarzyszą nam wtedy różne uczucia: smutek, niedowierzanie w prawdziwość tej sytuacji, gniew.

Wczesne objawy raka

Wczesne objawy raka

Wspólną cechą chorób nowotworowych jest pojawienie się w naszym organizmie grupy komórek, które dzielą się w sposób niekontrolowany, nie różnicują się w normalne komórki oraz stają się nieśmiertelne.

Nie bój się, przetrzymamy to!

Nie bój się, przetrzymamy to!

Wiele spada dziś na niektórych z nas niezrozumiałych po ludzku wyroków. Często bywa to nieuleczalna choroba, która powoduje, że śmierć wydaje się być jakby na wyciągnięcie ręki. Jak w takiej sytuacji podjąć walkę i nie ulec najczarniejszym wizjom, które odbierają nam siły do niej?