Sto lat niepodległości

fot. depositphotos.com

Sto lat niepodległości
to jest powód do radości.
Wolna ojczyzna nasza
wszystkich obywateli zaprasza do tego,
by zrobili coś dobrego.
Coś, co by oznaczało,
że ojczyznę bardzo się pokochało.
Ojczyznę możemy porównać do domu.
Nie trzeba tłumaczyć nikomu,
jak dom szanować trzeba
i troszczyć się, by domownikom nie brakło chleba.
Musimy zrobić dużo dobrego
dla kraju naszego.
My wiemy,
że o dobro ojczyzny modlić się możemy.
Więc się modlimy,
Pana Boga prosimy,
aby ojczyzna w siłę wzrastała
i żadnych wrogów nie miała.

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.