fot. Archiwum

13 maja 2020 roku będziemy obchodzić setną rocznicę kanonizacji św. Małgorzaty Marii Alacoque – patronki wielu parafii oraz rodzin zakonnych, w tym Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. To właśnie jej objawiał się Zbawiciel w Paray-le-Monial niespełna trzy i pół wieku temu, wybierając ją na apostołkę kultu swego Serca. Dzięki skromnej siostrze nabożeństwo to rozpowszechniło się na cały świat, a ludzkość poznała prawdę o wielkim skarbcu Bożej Miłości.

Zapewne w niejednym naszym domu wisi obraz Pana Jezusa z płonącym Sercem, otoczonym koroną cierniową. Wizerunek ten zawdzięczamy właśnie kultowi Najświętszego Serca Zbawiciela, rozpowszechnionemu przez francuską wizytkę, żyjącą w XVII wieku. Objawieniom w Paray-le-Monial zawdzięczamy także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadającą w liturgii Kościoła na piątek po oktawie Bożego Ciała, rozpowszechnione zwłaszcza w czerwcu nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca. To właśnie św. Małgorzacie Marii Pan Jezus powierzył „gwarancję” zbawienia: „Przystępującym przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci”.

Miłość i cierpienie

Trzeba pamiętać, że te wszystkie owoce Bożej łaski i nieograniczonego miłosierdzia poprzedzone były ogromnym cierpieniem i samozaparciem mistyczki. Dzisiaj połączenie miłości i cierpienia może się wydawać dla nas niezrozumiałym. Zastanawiając się jednak nad tym chwilę, możemy dostrzec, że i w naszym codziennym życiu miłość wymaga ofiary. Widzimy to choćby u rodziców kochających swoje dzieci, gotowych poświęcić wszystko dla ich dobra. Szczytem takiego połączenia jest postawa samego Chrystusa idącego na krzyż z miłości do nas wszystkich.

Odkupiciel pragnął, by często przystępować do Komunii Świętej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca.

Wyboistą drogę do świętości przebyła także św. Małgorzata Maria Alacoque. Jako około 5-letnia dziewczynka, uczestnicząc we Mszy Świętej, podczas podniesienia, złożyła ślub czystości, choć jak wspominała po latach, wtedy jeszcze nie rozumiała tego czynu. Z jej Pamiętnika duchowego wiemy, że darzyła szczególną czcią Najświętszą Maryję Pannę, do której zwracała się we wszystkich potrzebach. Po stracie ojca, w wieku ośmiu lat została umieszczona na pensji u sióstr klarysek z Charolles. Tam też zapadła na nieuleczalną chorobę, z której po czterech latach została uzdrowiona przez Matkę Bożą. Nie zważając na sprzeciwy i intrygi ze strony najbliższych, w wieku 24 lat wstąpiła do Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie doświadczała przez lata wyjątkowej zażyłości z Chrystusem. Życie w klasztorze nie było dla niej usłane różami. Sama wspomina, że była całkowicie pogrążona cierpieniami, ale znajdowała w nich niezakłócony pokój, akceptując swój krzyż. Swoją ucieczkę widziała jedynie w Bogu, pogodnie przyjmując na siebie wszystkie zniewagi i upokorzenia.

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca

W wielu objawieniach Pan Jezus przedstawiał jej swe Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości. „Moje Boskie Serce (…) jest tak rozpalone miłością do ludzi, a w szczególności do ciebie, że już nie może dłużej tłumić w sobie płomieni tej palącej miłości. Ono chce ją rozlać za twoim pośrednictwem i objawić je ludziom, by ich ubogacić kosztownymi darami”. Za jej pośrednictwem czcicielom swojego Serca złożył dwanaście obietnic: „Dam każdemu wszystkie łaski potrzebne w jego stanie; sprawię pokój w ich rodzinach; będę ich pocieszał w strapieniach; będę bezpieczną ucieczką za życia i przy śmierci; wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia; grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia; dusze oziębłe staną się gorliwymi; dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości; błogosławić będę domy, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony; kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych; imiona szerzycieli tego nabożeństwa będą zapisane w mym Sercu oraz, wspomnianą już, łaskę wytrwałości w dobrym i szczęśliwej śmierci, jeśli przystąpią do Komunii Świętej w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca”.

Komunia Święta wynagradzająca

Odkupiciel pragnął, by często przystępować do Komunii Świętej, zwłaszcza w pierwsze piątki miesiąca. W każdą noc z czwartku na piątek, między godziną 23.00 a 24.00, zalecał św. Małgorzacie uczestniczyć w Jego konaniu w Ogrójcu. „Będziesz wzywała miłosierdzia Bożego dla uproszenia przebaczenia grzesznikom i będziesz starała się osłodzić Mi trochę gorycz, jakiej doznałem (…). Oto Serce, które tak bardzo ludzi umiłowało, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić (…) za ich niewdzięczność”.

fot. Archiwum

Święta Małgorzata Maria Alacoque chętnie i z oddaniem stosowała się do słów Zbawiciela, z radością przyjmując swoje codzienne krzyże, dlatego też od samego początku jest patronką Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego oraz wielu innych zgromadzeń zakonnych na świecie.

„Dlaczego tak się dręczysz? Czyń, co w twojej mocy, gdyby na końcu jeszcze czegoś brakowało, ja to uzupełnię. W sakramencie pokuty i pojednania oczekuję jedynie na pokorne i skruszone serce, które ma szczerą wolę nieobrażania Mnie więcej, a oskarża się bez ukrywania czegokolwiek. W takim przypadku natychmiast udzielam przebaczenia i dusza staje się czysta”.

Z objawień Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque

Nieśmy cierpliwie swe krzyże

Nieśmy cierpliwie swe krzyże

Podczas nawet pobieżnego studiowania życiorysu sł. Bożego ks. Josefa Toufara przychodzą na myśl słowa Psalmu 144: „On moje ręce zaprawia do walki, moje palce do wojny” (144,1). Od dzieciństwa jego losy przepełnione były ciężką pracą i dramatem związanym z utratą najbliższych mu osób.

Książę Egiptu

Książę Egiptu

Życie Mojżesza obfitowało w tak niezwykłe wydarzenia, że mogłoby stanowić scenariusz hollywoodzkiego filmu. Nie powinien więc dziwić nas fakt, że historia tego biblijnego bohatera doczekała się tak licznych ekranizacji. Kim był Mojżesz, którego Bóg wybrał sobie na wybawiciela narodu wybranego?