REBEKA – matka niezgody?

Kochająca się rodzina jest wielkim darem i skarbem, który należy chronić i pielęgnować. To właśnie rodzinie chcemy dedykować niniejszy numer naszego dwumiesięcznika.

Słowo w temacie

Słowo w temacie

W opisie wydarzeń opowiadających o uzyskaniu błogosławieństwa ojcowskiego przez Jakuba w miejsce prawdziwego pierworodnego syna Ezawa kluczową rolę odgrywa postać żony Izaaka – Rebeki.

Abyśmy nie ulegli pokusie

Abyśmy nie ulegli pokusie

Kontynuujemy katechezę o modlitwie Ojcze nasz i dochodzimy już do przedostatniego wezwania: „nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Mt 6,13). Inna wersja mówi: „Nie wódź nas na pokuszenie”.

Na tropie dziecięcych talentów

Na tropie dziecięcych talentów

Jak zatem wspierać wnuczkę lub wnuka w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zdolności? Jaką rolę w tym procesie mogą odegrać dziadkowie? I co zrobić, by zachować równowagę pomiędzy rozwijaniem talentów a pracą nad tym, co sprawia dziecku trudność?

Droga ku pojednaniu

Droga ku pojednaniu

Gdy zaufamy Bogu i pozwolimy Mu się prowadzić, pierwszy krok ku pojednaniu i przebaczeniu bliskiej osobie, która nas zawiodła, może okazać się początkiem niezwykłej historii i przynieść niespodziewane owoce.

Poplątane relacje

Poplątane relacje

Tak jak w biblijnej rodzinie Izaaka i Rebeki, również w naszych rodzinach czasem dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Może nawet dostrzegamy w historii Ezawa i Jakuba odbicie kłótni naszych bliskich.

Dieta cukrzycowa

Dieta cukrzycowa

W poprzednim numerze poruszyłam temat cukrzycy. Pisałam o jej typach, przyczynach, objawach oraz powikłaniach. Coraz więcej osób jest dotkniętych tą chorobą. Warto więc poświęcić temu tematowi więcej uwagi.

Maryja rozwiązująca węzły

Maryja rozwiązująca węzły

Historia biblijnych postaci Ezawa i Jakuba – skłóconych ze sobą synów Rebeki – jest przykładem trudnych relacji występujących w rodzinie. Nieraz pycha, zazdrość, pragnienie zemsty mogą zamienić miłość w nienawiść zamkniętą na pojednanie.

Estera jako wierna Tradycji

Estera jako wierna Tradycji

Esterze nie było dane wzrastać i wychowywać się w swoim własnym kraju, ponieważ razem z wujem, który stał się dla niej przybranym ojcem, została uprowadzona do niewoli babilońskiej.