fot. depositphotos.com

Nasze Zgromadzenie jest obecne w wielu krajach na całym świecie. W niektórych posługuje już długie lata, ale nie powstrzymuje nas to jednak przed odpowiadaniem na coraz nowsze potrzeby i rozpoczynaniem działalności w nowych państwach. Dlatego nasze Zgromadzenie przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia pracy w Norwegii, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez bp. Erika Vardena.

Pomysł rozpoczęcia działalności księży sercanów w Norwegii wyszedł ze strony norweskiego duchownego. Poznał on nasze Zgromadzenie dzięki znajomości z bp. Heinerem Wilmerem, byłym przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Dlatego kiedy w październiku 2020 roku został biskupem Trondheim i stanął wobec palącej potrzeby zwiększenia liczby kapłanów w swojej diecezji, na myśl przyszli mu księża sercanie. Pod koniec 2020 roku zwrócił się więc z propozycją sprowadzenia naszych kapłanów do przełożonego generalnego, ks. Carlosa Luísa Suáreza Codorniú SCJ. Jak sam przyznaje, nie spodziewał się szybkiej odpowiedzi. Jednak po kilku dniach otrzymał od niego e-maila z odpowiedzią zatytułowaną: „Powrót do Norwegii?”. Nasz przełożony przywołał w nim fragmenty wspomnień Założyciela księży sercanów, o. Leona Jana Dehona, relacjonujące jego wizytę w Trondheim w 1863 roku: „Trondheim było kiedyś świętym miastem. Przy grobie św. Olafa w katedrze dokonano niezliczonych cudów. (…) Będę się z całego serca modlił do św. Olafa o nawrócenie tych dobrych Norwegów”. Czy to możliwe, że 160 lat później jego pragnienie wysłania księży misjonarzy do Norwegii może się spełnić?

Na początku 2021 roku bp Erik Varden odwiedził generalat z zamiarem wzmocnienia więzi Zgromadzenia z Norwegią oraz przedstawienia sytuacji swojej diecezji, która liczy 20 000 katolików. Kościół katolicki w Trondheim jest jeszcze młody, ale jego korzenie sięgają głęboko. W średniowieczu Trondheim było stolicą kraju i siedzibą metropolii, centrum rozległego terytorium obejmującego Islandię, Grenlandię i wyspy szkockie. Niezliczone rzesze pielgrzymów zmierzały do grobu św. Olafa. Dziś ta wspólnota katolicka jest dość mała, ale wyróżnia się żywotnością, młodością i międzynarodowością. Jest tam obecnych około 130 narodowości.

fot. unsplash.com

Latem 2021 roku, pomimo utrudnień związanych z pandemią, naszemu współbratu ks. Eduardowi Pugliesiemu SCJ udało się spędzić w Norwegii kilka tygodni. W trakcie wizyty miał on okazję uczestniczyć w siedmiodniowej pieszej pielgrzymce z Oslo do Trondheim. W ten sposób udało mu się lepiej poznać ludzi i kulturę tego kraju. Zwieńczeniem pielgrzymki było nawiedzenie miejsca śmierci św. Olafa i uczestnictwo w uroczystości ku jego czci. Ważnym punktem obchodów była procesja z katedry katolickiej do znajdującej się w centrum Trondheim katedry Nidaros. Została zbudowana na miejscu pochówku św. Olafa, króla Norwegii, który zginął w bitwie w miejscu zwanym Stiklestad, niedaleko Trondheim. Jest to gotycki kościół, dawniej katolicki, a obecnie luterański. Po tych uroczystościach ks. Eduardo Pugliesi SCJ odwiedził z biskupem również inne miejsca w kraju.

Kolejne spotkanie zarządu naszego Zgromadzenia z biskupem norweskim miało miejsce rok później. Było ono okazją dla bp. Erika Vardena i sześciu księży z jego diecezji do poznania nieco historii, duchowości i dzieł naszego Zgromadzenia. W tym celu Centrum Studiów Dehoniańskich przygotowało krótką prezentację przedstawiającą zarówno przeszłe oraz obecne dzieła naszego Zgromadzenia, jak i perspektywy naszej obecności i pracy w Norwegii. Była to również okazja do pogłębienia relacji z przedstawicielami tego lokalnego Kościoła, w którym zamierzamy rozpocząć międzynarodową misję. Biskup Erik Varden oraz obecni z nim księża wyrazili szczere zainteresowanie współpracą z sercanami w celu promowania duchowości Najświętszego Serca Jezusowego w ich kraju. Obecnie grupa współbraci razem z ks. Eduardem Pugliesim SCJ przygotowuje się już do podjęcia tego nowego dzieła naszego Zgromadzenia.

Błogosławieni czystego serca…

Błogosławieni czystego serca…

Dzisiaj wspólnie odczytujemy szóste błogosławieństwo. Obiecuje ono oglądanie Boga, którego warunkiem jest czystość serca. Jeden z psalmów mówi: „O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!». Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną” (27,8-9).

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.