W życiu jest tak:
Przemierzysz całą ziemię
Zbudujesz niejeden dom
Poznasz obce języki i smaki
Złote klucze do sukcesu
Na modnej komodzie
Ustawisz z pietyzmem
Rodowe świeczniki
Ułożysz na biurku
Samozadowolenia
Równo obok siebie
Wszystkie cnoty ludzkie
Do kontemplacji

Nagle otwiera się okno!
Dmucha wiatr historii
Omiata je proch świata

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Opowiadania o bohaterskich czynach takich postaci jak Gedeon stawiają sobie za cel ukazanie reakcji Boga na postępowanie Izraela. Za każdym razem, gdy naród wybrany odwraca się od Boga i oddaje cześć bożkom lub zawiera sojusze z obcymi narodami, spotyka go kara.