Jezus wyzwala nas z grzechu

Bóg przecież jest nieskończenie bliżej, niż jestem sobie to w stanie wyobrazić. Bliżej mnie niż ja sam siebie. Nie tylko „oczyszcza nas z grzechów”, ale zabezpiecza przed kolejną grzeszną przygodą, gwarantując swoje miłosierdzie.

Wolność od nikotynizmu

Wolność od nikotynizmu

Papierosy paliłem od 15. roku życia, w sumie 40 lat. Zaczynałem popalać z kolegami w ósmej klasie szkoły podstawowej. Taka była wtedy moda. Paliliśmy po szkole, np. w parku na ławce, gdzie nikt nas nie widział. W ten sposób wpadłem w nałóg.

Abba, Tatusiu!

Abba, Tatusiu!

Kontynuując katechezy na temat Ojcze nasz, dzisiaj zaczniemy od spostrzeżenia, że w Nowym Testamencie modlitwa zdaje się dążyć do tego, co istotne, aż po skupienie się na jednym słowie: Abba, Ojcze.

Siła nawyków

Siła nawyków

Dbanie o to, co codzienne, powtarzalne, czasami pozornie mało ważne, przekłada się na funkcjonowanie nie tylko nas samych, ale także naszych bliskich.