Duchowy Patronat Misyjny

„Duchowy Patronat Misyjny” powstał w 1992 roku w obrębie wydawanego przez seminarium czasopisma dla chorych „Wstań”. Jego ideą jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza duchowego dla polskich sercanów pracujących na misjach.

Chcesz uczynić coś dobrego i dołączyć do „Duchowego Patronatu Misyjnego”?

To bardzo proste! Napisz do nas (listownie bądź skorzystaj z formularza u dołu strony):

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów
Duchowy Patronat Misyjny
32-422 Stadniki 81

Po otrzymaniu listu od Ciebie, odpowiemy na Twoją prośbę oraz wskażemy kraj lub misjonarza, za którego będziesz się modlić i ofiarowywać swoje radości i trudy dnia.

Modlitwa za misje to mały gest, a może tak wiele!
˗ Raz dziennie odmów „Akt Ofiarowania Członków Patronatu”, który Ci wyślemy,
˗ Każdego dnia ofiaruj Bogu swoje radości i trudy w intencji misji i misjonarzy,
˗ Raz w miesiącu przyjmij Komunię Świętą i ofiaruj ją w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach w trzecią niedzielę miesiąca w intencjach Członków Patronatu sprawowana jest Msza Święta.

Deklarując wolę przystąpienia do „Duchowego Patronatu Misyjnego” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z  „Regulaminem Duchowego Patronatu Misyjnego”.

 

AKT OFIAROWANIA CZŁONKÓW DUCHOWEGO PATRONATU MISYJNEGO

Panie Jezu Chryste, aby mnie zbawić, stałeś się Człowiekiem, wybrałeś drogę ubóstwa, samotności, upokorzenia i cierpienia. Wziąłeś na ramiona krzyż i oddałeś na nim swoje życie za mnie. Odchodząc do Ojca w niebie, zobowiązałeś swoich uczniów, aby szli na cały świat i głosili Dobrą Nowinę o Tobie wszelkiemu stworzeniu.

Pragnę i ja włączyć się w dzieło ewangelizacji świata. Skoro mam iść za Tobą, Boski Zbawicielu, drogą moich cierpień i radości, przyjmuję je całym sercem, a wszelkie zasługi ofiaruję:

  • za misjonarki i misjonarzy, szczególnie za polskich misjonarzy ze Zgromadzenia Księży Sercanów, aby nigdy nie ustali w przepowiadaniu słowa Bożego;
  • za tych wszystkich, do których ich posyłasz, aby gorącym sercem przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu;
  • w intencji nowych powołań misyjnych, aby nigdy nie zabrakło apostołów niosących wszystkim narodom świata Chrystusa i Jego miłość;
  • w moich osobistych intencjach…

Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Napisz do nas

10 + 10 =

Misyjna wymiana

Misyjna wymiana

Pan Bóg powołuje na swoje żniwo robotników z całego świata i posyła ich w najodleglejsze jego zakątki. Wciąż znajduje On serca otwarte, gotowe podjąć skierowane do nich zaproszenie. Są to ludzie w różnym wieku i różnego pochodzenia, wszyscy z wyjątkową historią życia i powołania.

Misjonarz na krańcach świata

Misjonarz na krańcach świata

Ksiądz Delio Ruiz SCJ urodził się 18 sierpnia 1961 roku w Argentynie. Swoje powołanie misyjne zaczął odkrywać już w trakcie nowicjatu. Inspiracją dla niego był charyzmat założyciela zgromadzenia księży sercanów, o. Leona Jana Dehona, a także przykłady św. Karola de Foucauld i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Opowiadania o bohaterskich czynach takich postaci jak Gedeon stawiają sobie za cel ukazanie reakcji Boga na postępowanie Izraela. Za każdym razem, gdy naród wybrany odwraca się od Boga i oddaje cześć bożkom lub zawiera sojusze z obcymi narodami, spotyka go kara.