Kategoria: wiersze czytelników

Mów mi o Bogu

Człowiekiem jestem.
Mów mi o Bogu wybaczającym,
bo zgrzeszyłam
myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem
i złością.

Zaufałam

Odrzucono dobroć, przyjaźń,
zaufanie – wszystko to, co wiąże się
z tym prostym z Tobą, Panie.

Kleksy szczęścia

Jestem szczęśliwa, wreszcie…
Szczęśliwa, ale czegoś mi brak;
brak mi twych słów rzucanych
w pośpiechu, spojrzenia twego.

Wieczorny różaniec

Spraw codziennych różaniec
szeptam modlitwy palcami
koralik za koralikiem –
„błogosławionaś między niewiastami”.

Okno

Nagle otwiera się okno!
Dmucha wiatr historii
Omiata je proch świata

Nowe Jeruzalem

Czy muszę chodzić jak śpiący,
jak ktoś, kto obojętnym jest?
Kiedyś z rzeszą dusz wierzących
ja również przyjąłem chrzest.

Ładuję