Kategoria: Słowo w temacie

Słowo w temacie

Historia proroka Jeremiasza nie jest wyjątkiem. Rozpoczyna się od wyboru – powołania do pełnienia szczególnej misji, jaką jest niesienie słowa Boga.

Słowo w temacie

Nieraz w naszej codzienności spotyka nas to lub inne doświadczenie, znaczenia którego nie pojmujemy. Nieraz nawet się nie zastanawiamy nad drobnymi wydarzeniami towarzyszącymi nam każdego dnia. Nie wszystko możemy zrozumieć.

Słowo w temacie

Żyjąc w czasach bardzo odległych od wydarzeń opisywanych w Biblii, z trudnością przychodzi nam spojrzeć na Kościół nieco szerzej, aby dostrzec w nim nie tylko wspólnotę zgromadzoną wokół Osoby Jezusa Chrystusa, ale także Lud Boży kształtowany przez Jahwe od początku czasów.

Duch Jahwe

Współczesny obraz Ducha Świętego pochodzi głównie z ksiąg Nowego Testamentu. Jednak nie można powiedzieć, że Stary Testament całkowicie milczy o trzeciej osobie Boskiej.

Słowo w temacie

Przymierze zawarte na pustyni niewątpliwie jest jednym z najważniejszych elementów historii narodu izraelskiego. Dokładnie wtedy, u stóp Synaju, dwunastu „synów” Jakuba stało się narodem wybranym, narodem Jahwe.

Słowo w temacie

W obrazie Ozeasza biorącego za żonę nierządnicę rozpoznajemy samego Pana – Oblubieńca, który pragnie wejść w związek z Izraelem – grzeszną i notorycznie niewierną oblubienicą.

Słowo w temacie

Opisana scena rozgrywa się w Samarii, kraju zamieszkałym przez ludzi przeważnie dalekich od ortodoksyjnej wiary Żydów. Wśród ówczesnych mieszkańców kraju Samarytan jeden wyróżnia się szczególnie.

Ładuję