Kategoria: Słowo w temacie

Słowo w temacie

Od tych słów rozpoczyna się pełna szczerej radości modlitwa matki Samuela – Anny, która stojąc przed obliczem Boga Najwyższego, wyśpiewuje Mu swoją wdzięczność za dar upragnionego dziecka.

Słowo w temacie

Zetknięcie się z Amalekitami – wrogim wojowniczym plemieniem – to kolejna przeszkoda, z którą przyszło zmierzyć się narodowi wybranemu w jego wędrówce z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej.

Słowo w temacie

W opisie wydarzeń opowiadających o uzyskaniu błogosławieństwa ojcowskiego przez Jakuba w miejsce prawdziwego pierworodnego syna Ezawa kluczową rolę odgrywa postać żony Izaaka – Rebeki.

Słowo w temacie

Historia okresu monarchii rozpoczęła się od dwóch sędziów – Joela i Abiasza, synów będącego już w podeszłym wieku Samuela, których to on ustanowił jako swoich następców.

Słowo w temacie

Historia proroka Jeremiasza nie jest wyjątkiem. Rozpoczyna się od wyboru – powołania do pełnienia szczególnej misji, jaką jest niesienie słowa Boga.

Ładuję