Moc konfesjonału

Szczęśliwa dusza grzesznika,
Kiedy jest z win oczyszczona.
Wiem, tylko z ust spowiednika
Usłyszeć mogę: wybaczam mocą Chrystusa,
Pójdź w Me ramiona.