Bóg Cię kocha

Bóg kocha w człowieku człowieka, a nie jego lepsze lub gorsze decyzje, wybory. Co więcej: to On pierwszy zaczął. Zaczął kochać. Bez pewności, że człowiek odpowie Mu wdzięcznością za Jego miłość.

Kocha i już!

Kocha i już!

Największą super mocą Boga, w moim rozumieniu, wcale nie jest zdolność uzdrawiania, także i dzisiaj, ani moc sprawcza czynienia cudów. Jego super mocą jest miłość. I to wcale nie za coś, ale pomimo braku tego czegoś.

Miłość po kryzysie

Miłość po kryzysie

Pary, które doświadczają jedności i wspólnego szczęścia to te, które potrafią przejść przez stratę, doświadczenie chaosu i pomieścić w swojej historii to, co trudne.

Serce, które ukochało

Serce, które ukochało

Wyboistą drogę do świętości przebyła także św. Małgorzata Maria Alacoque. Jako około 5-letnia dziewczynka, uczestnicząc we Mszy Świętej, podczas podniesienia, złożyła ślub czystości, choć jak wspominała po latach, wtedy jeszcze nie rozumiała tego czynu.