Autor: ks. Władysław Czujko SCJ

Słowo w temacie

Przymierze zawarte na pustyni niewątpliwie jest jednym z najważniejszych elementów historii narodu izraelskiego. Dokładnie wtedy, u stóp Synaju, dwunastu „synów” Jakuba stało się narodem wybranym, narodem Jahwe.

Czytaj więcej

Słowo w temacie

Opisana scena rozgrywa się w Samarii, kraju zamieszkałym przez ludzi przeważnie dalekich od ortodoksyjnej wiary Żydów. Wśród ówczesnych mieszkańców kraju Samarytan jeden wyróżnia się szczególnie.

Czytaj więcej

Słowo w temacie

Słowa Jezusa, przekazane nam przez św. Marka, dotykają rzeczy najpoważniejszych w ludzkim życiu. Zbawienie lub potępienie przecież jest nieuniknioną perspektywą każdego człowieka bez wyjątku.

Czytaj więcej