Autor: kl. Michał Koźbiał SCJ

Lampa niegasnąca

Biblijna Estera słynęła ze swej nieprzeciętnej urody, z małżeństwa z potężnym królem Persji czy też ze wstawiennictwa za swoim ludem. Podobnych cech możemy dopatrzeć się w wywodzącej się z Węgier kobiecie i władcy Polski, a zarazem od niemal 30 lat świętej Kościoła – Jadwidze Andegaweńskiej.

Czytaj więcej

Dwie szpilki w rękawie

Alkoholizm jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej tragicznych uzależnień. Niszczy dosłownie wszystko, co napotyka na swojej drodze: zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje z innymi, miłość między ludźmi.

Czytaj więcej

Służę, więc jestem

Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku jako siódme dziecko Józefa i Marii. Jego dzieciństwo naznaczone było dramatycznymi wydarzeniami, dzięki którym objawiała się Boża opatrzność.

Czytaj więcej

Zamurowana w celi

Historie rodziców doświadczonych utratą własnych dzieci kojarzą nam się często z ogromną niesprawiedliwością. Ból i rozgoryczenie, które im towarzyszą, trudno sobie wyobrazić tym, którzy takiej straty nie przeżyli. Na przestrzeni dziejów Kościoła możemy niejednokrotnie dostrzec świętych, którzy zostali dotknięci takim cierpieniem.

Czytaj więcej

Pan mego życia i mojej śmierci

„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: «Ty jesteś Panem moim»” (Ps 16,1-2). Powyższe słowa Psalmu 16. odśpiewywano podczas beatyfikacji 17-letniej Karoliny Kózkówny, mającej miejsce 10 czerwca 1987 roku w czasie trzeciej pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny.

Czytaj więcej