Autor: kl. Karol Szlezinger SCJ

Pieśń dziękczynienia

Pan Bóg jest samą dobrocią i pragnie szczęścia wszystkich swoich dzieci, dlatego obsypuje nas w życiu licznymi dobrodziejstwami. Nasz Bóg jest wszechmogący i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Z tego względu podoba Mu się, gdy prosimy Go o wielkie dary, po otrzymaniu których stajemy w zachwycie wobec Jego miłości.

Czytaj więcej

Maryja rozwiązująca węzły

Historia biblijnych postaci Ezawa i Jakuba – skłóconych ze sobą synów Rebeki – jest przykładem trudnych relacji występujących w rodzinie. Nieraz pycha, zazdrość, pragnienie zemsty mogą zamienić miłość w nienawiść zamkniętą na pojednanie.

Czytaj więcej