Chrystus spotyka się z chorymi przez świeckich

Jesteśmy osobami świeckimi, zwykłymi parafianami, którzy pośredniczą w rozdzielaniu Eucharystii.

Czytaj więcej