Znak dojrzałej wiary

W tym numerze myślimy o sakramencie bierzmowania, który przeżywa pewien kryzys. Bo chociaż sakrament bierzmowania udzielany jest „raz a dobrze”, to jego skutki rozkładają się na całe życie.

Ochrzcić wnuka

Rola dziadków w życiu wnucząt jest niezastąpiona. To oni bardzo często pokazują, jak odkrywać Boga i Jego miłość. Jak w praktyce dziadkowie mogą realizować to zadanie?

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa jako pomoc i umocnienie dla wszystkich, których dotyka problem cierpienia i choroby.

Miłości pragnę

Miłości pragnę

Wielu pacjentów cierpi tylko dlatego, że nie czują się kochani, a przez to są samotni, przygnębieni, opuszczeni, pozbawieni chęci do życia.

Bóg kochający sercem ojca

Bóg kochający sercem ojca

„Bóg kochający sercem ojca”. To zdanie niewątpliwie budzi skrajne emocje. Uznanie go za prawdę byłoby zatem uzależnieniem naszego doświadczenia miłości Bożej od obfitości ojcowskiego serca.

Serce, które ukochało

Serce, które ukochało

Wyboistą drogę do świętości przebyła także św. Małgorzata Maria Alacoque. Jako około 5-letnia dziewczynka, uczestnicząc we Mszy Świętej, podczas podniesienia, złożyła ślub czystości, choć jak wspominała po latach, wtedy jeszcze nie rozumiała tego czynu.

Umiłowana uczennica Serca Jezusowego

Umiłowana uczennica Serca Jezusowego

Święta Małgorzata Maria Alacoque została wyniesiona na ołtarze 13 maja 1920 roku za pontyfikatu papieża Benedykta XV, a więc 100 lat temu. Święta pochodziła z głęboko religijnej rodziny. Już w wieku czterech lat złożyła prywatny ślub czystości.

Działanie Boga

Działanie Boga

Sakrament bierzmowania jest momentem w życiu chrześcijanina, kiedy bardzo świadomie wybiera Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, przyjmuje Ducha Świętego, aby stawać się światłem dla świata, nieść nadzieję, darzyć miłością, po prostu – naśladować Jezusa.

Miłość nie umiera nigdy!

Miłość nie umiera nigdy!

Nasze Zgromadzenie pojawiło się w Albanii dzięki włoskim księżom, którzy przybyli tam w latach 90. ubiegłego wieku. Aktualnie posługują tam czterej kapłani, którzy prowadzą dwie parafie oraz dzieła socjalne.

Wiara

Wiara

W zgiełku ulicy nie słyszę Cię czasem,
wiem, jesteś wszędzie, nawet w zgiełku miasta,
choć Cię nie widzę, wiara w sercu moim
jak silne drzewo po stokroć wyrasta.