Estera - wierna tradycji

Estera staje się dla nas przykładem, w jaki sposób zatrzymać wzrastającą wciąż liczbę odstąpień od wiary, a mianowicie – poprzez świadectwo wierności Tradycji i nauce Kościoła, a także poprzez modlitwę poprzedzającą dzieła, które z czasem – jak wierzymy – zdołają odmienić oblicze zarówno Kościoła, jak i świata.

Noe – upojony i nagi

Noe w tym numerze stanie się dla nas przykładem człowieka, którego odurzenie alkoholowe doprowadziło do upadku. Tak wiele bowiem rodzin cierpi dzisiaj z powodu uzależnienia od alkoholu, które przyczynia się do ubóstwa i różnorakich cierpień.

Mikal - modlitwa (nie)poważna

Poruszany w tym numerze temat oscylować ma wokół pytań: Czy współczesna liturgia musi być poważna? I czy można wyznaczyć granice modlitewnej ,,niepowadze”? Problem kształtu liturgii staje się dziś bowiem kwestią sporną między pokoleniem starszych wierzących a pokoleniem tych młodszych.

W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań sposobu żywienia różnych grup ludności w Polsce wskazują, że często odbiegał on od zaleceń i zwiększał ryzyko rozwoju nadwagi i otyłości oraz innych przewlekłych chorób niezakaźnych.

Niełatwa droga rozwoju

Niełatwa droga rozwoju

Czasami, kiedy spotykamy się ze znajomym i pytamy go, co u niego słychać, otrzymujemy odpowiedź w postaci stwierdzenia: „Mam kryzys”. Najczęściej następuje potem opowieść o tym, że dana osoba nie potrafi sobie poradzić w danej sytuacji, nie wie, co zrobić albo jaką podjąć decyzję.

Lampa niegasnąca

Lampa niegasnąca

Biblijna Estera słynęła ze swej nieprzeciętnej urody, z małżeństwa z potężnym królem Persji czy też ze wstawiennictwa za swoim ludem. Podobnych cech możemy dopatrzeć się w wywodzącej się z Węgier kobiecie i władcy Polski, a zarazem od niemal 30 lat świętej Kościoła – Jadwidze Andegaweńskiej.

Patrzenie na światło pośród ciemności

Patrzenie na światło pośród ciemności

Jak to się nieraz mówi, najciemniej jest pod latarnią. Jakże bliskie okazało się to przysłowie w życiu Justyny, pochodzącej z pobożnej wsi na Podkarpaciu. Nie wiedziała, że mieszkając niedaleko kościoła, ciemność wątpliwości, wręcz wojującej niewiary, dotknie jej rodzinę.

Kraj klonowego liścia

Kraj klonowego liścia

Każdy ochrzczony jest wezwany do bycia poprzez swoje słowa i czyny uczniem-misjonarzem Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek Bóg go pokieruje. Ta podstawowa zasada kierowała ks. Willyansem Pradem Rapozem SCJ, kiedy zaakceptował zaproszenie do służenia Bogu w obcym kraju, jakim była dla niego Kanada.

Panie

Panie

My, którzy znamy tysiące Twoich twarzy:
skrwawionych, obolałych, konających, ścierpniętych,
błagamy Ciebie, idąc do Twoich ołtarzy:
„Pokaż swą twarz nieznaną – zjaw się uśmiechnięty”.

W służbie ludziom chorym

W służbie ludziom chorym

W kontekście dwusetnego wydania Dwumiesięcznika dla Chorych „Wstań”, w IV niedzielę Wielkiego Postu klerycy wzięli udział w jego promocji. W tym celu do siedziby Radia Maryja w Toruniu udali się klerycy Mateusz Zawiłowicz i Michał Koźbiał, którzy wraz z rektorem...