We wspólnocie Kościoła

Jeżeli chcemy spotkać Chrystusa, potrzebujemy wspólnoty. To we wspólnocie realizuje się przykazanie miłości bliźniego. To we wspólnocie Kościoła mamy dostęp do sakramentów, które umacniają nas w drodze do zbawienia.

Prostota i wdzięczność

Prostota i wdzięczność

Przeciętna parafia obejmuje nawet sto i więcej różnych wiosek, nad którymi trzeba sprawować pieczę. Niestety, nie jest to możliwe, aby jeden kapłan był w stanie odwiedzić wszystkie z nich w jednym miesiącu, a co dopiero w każdą niedzielę, by sprawować świąteczną Eucharystię.

Wspólnota Kościoła

Wspólnota Kościoła

To Duch jedności, który od Ojca i Syna pochodzi, rozsiewa wśród wyznawców Chrystusa swoje charyzmaty, dzięki którym mogą oni nie tylko wyznać swoimi ustami, że „Jezus jest Panem”, ale także zaczynają tworzyć rzeczywistą wspólnotę (koinonia) uczniów.

Słowo w temacie

Słowo w temacie

Żyjąc w czasach bardzo odległych od wydarzeń opisywanych w Biblii, z trudnością przychodzi nam spojrzeć na Kościół nieco szerzej, aby dostrzec w nim nie tylko wspólnotę zgromadzoną wokół Osoby Jezusa Chrystusa, ale także Lud Boży kształtowany przez Jahwe od początku czasów.

Czy świat jest mnie wart?

Czy świat jest mnie wart?

Słowo najczęściej jest słyszalne, lecz najbardziej dotyka, gdy przekraczając próg mowy, staje się dostrzegalne gołym okiem. Zwłaszcza wtedy gdy nie mieści się ono w pojęciu miłości, lecz zdaje się promienieć z człowieka, mówić człowiekiem.

Doświadczenie wspólnoty Kościoła

Doświadczenie wspólnoty Kościoła

Jestem osobą wierzącą i staram się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Nie kombinuję i nie skracam drogi prowadzącej do celu mojego życia. Przyjmuję to, co ofiaruje mi Bóg; oczywiście nie zawsze ochoczo i z radością.