Uzdrawiająca moc Ducha Świętego

Duch Święty nie tylko sprawia, że się modlimy, ale prowadzi nas wewnętrznie, uzupełniając naszą nieumiejętność modlenia się.