Sara – obietnica niewyobrażalnego

Kiedyś Bóg wymarzył sobie człowieka. My również powinniśmy marzyć. Marzenia sprawiają, że nasze życie staje się piękniejsze, i dają siłę, aby pokonywać trudy każdego dnia.

Daruj nam, Panie!

Daruj nam, Panie!

Po skierowaniu do Boga prośby o codzienny chleb modlitwa Ojcze nasz wchodzi w sferę naszych relacji z innymi. Jezus uczy nas prosić Ojca: „i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (Mt 6,12).

Narodził się nam król!

Narodził się nam król!

Bóg Ojciec nie pozostaje głuchy na wołanie swoich dzieci. Słucha uważnie każdego ich słowa. W sytuacjach po ludzku skazanych na porażkę niezastąpioną orędowniczką jest niebieska Mateńka, która wyjednuje u Boga zdroje łask.