Szczęśliwa dusza grzesznika,
Kiedy jest z win oczyszczona.
Wiem, tylko z ust spowiednika
Usłyszeć mogę: wybaczam mocą Chrystusa,
Pójdź w Me ramiona.

Bo tylko Sakrament Pojednania,
Przez który Pan nas rozgrzesza,
Dzięki posłudze kapłana,
Jest narzędziem Stwórcy-
Bym poskromił: emocje, wzbudził żal…
W Duchu Prawdy, miłości, pokory i uwielbienia.

W ten sposób Bóg
Już tu, na ziemi ofiaruje mi łaskę,
Łaskę wybaczenia i chce odwieść mnie
Od wszystkiego co złe,
Dając błogosławieństwo swe.