Jezus – Pan i Zbawiciel

Dobrze czasami samemu sobie opowiedzieć o Jezusie, bo czy na pewno Go znamy? Czy na tyle doświadczyliśmy Jego miłości, by powiedzieć sobie, że poza Nim nie ma życia?

Jezus jest moim Panem i Zbawicielem!

Jezus jest moim Panem i Zbawicielem!

Dla mnie to, że świadomie wybrałam Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, jest całkowitą zmianą myślenia. Jest tak dlatego, że nie żyję już dla tego świata, tylko moje życie jest ukierunkowane na Pana Boga i wykonuję wszystko, aby się do Niego przybliżać.

Pan i Zbawiciel

Pan i Zbawiciel

Warto się jednak zastanowić, czy na przestrzeni lat po tym, jak doświadczyłeś/aś żywego Boga, miałeś/aś taki moment, kiedy w sposób świadomy wybrałeś/aś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Pamiętasz taki dzień?

Słowo w temacie

Słowo w temacie

Przymierze zawarte na pustyni niewątpliwie jest jednym z najważniejszych elementów historii narodu izraelskiego. Dokładnie wtedy, u stóp Synaju, dwunastu „synów” Jakuba stało się narodem wybranym, narodem Jahwe.

Pocałuj, pochowaj!

Pocałuj, pochowaj!

? Dziś świat podpowiada, że ciężko obyć się bez wielosłowia, najlepiej układającego się w figlarny rym lub romantyczną melodię, by zrozumieć, że miłość to nie żart, lecz przeszywający człowieka do dna serca tragikomiczny ogień.

Więcej, niż chcesz

Więcej, niż chcesz

Pamiętam z mojej krótkiej „kariery” katechety w lubelskim gimnazjum pewien schemat radzenia sobie z Bogiem przez moich uczniów. Szczególnie tych, którym kulturowo i rodzinnie było „nie po drodze z Kościołem”, a żywego Boga jeszcze nie udało się im spotkać.

Relacja do Jezusa

Relacja do Jezusa

Posługa misyjna ma swoje źródło w otwieraniu się na relacje. Pierwszą i podstawową jest bliskość z Chrystusem. Na misyjnych drogach ludzie potrafią bardzo często wydobyć coś o wiele bardziej cennego niż tylko wspólna praca czy pomaganie sobie nawzajem.

Wspierająca obecność

Wspierająca obecność

Starość i choroba wiążą się z przeżywaniem straty. Osoby chorujące odczuwają wzrastającą zależność od innych. W procesie diagnozy i leczenia, nieraz powiązanego z hospitalizacją, pacjenci czują się zależni od personelu medycznego.