Eucharystia w życiu chorego

Przeżywając chorobę lub samotność, dzięki Eucharystii umacniamy swoją wiarę, by móc dzielić się nią z innymi.