fot. depositphotos.com

Poświęcam Tobie życie swoje,
Wszystkie radości i smutki.
To przecież wiem! Od wieków jest Twoje.
W dniu Pierwszej Komunii,
Odczułem daru Twojego skutki.

O Jezu! Mistrzu miłości
I dawco wszelkich darów,
Twa dobroć oddala me złości
A wszystko to przez Twoją ofiarę.

Ty, Jezu, na krzyżu rozciągnięty,
Ofiarowałeś nam samego siebie.
Boże! Ponad wszystko święty,
Nie chcę już obrażać Ciebie.

Lecz nie zawsze potrafię tak żyć,
Jak żyli przede mną święci.
Wspomóż proszę, błogosław – bo ja,
I wcale nie boję się śmierci.

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Gedeon jako mistrz zawierzenia

Opowiadania o bohaterskich czynach takich postaci jak Gedeon stawiają sobie za cel ukazanie reakcji Boga na postępowanie Izraela. Za każdym razem, gdy naród wybrany odwraca się od Boga i oddaje cześć bożkom lub zawiera sojusze z obcymi narodami, spotyka go kara.