Kategoria: 198

Słowo w temacie

W opisie wydarzeń opowiadających o uzyskaniu błogosławieństwa ojcowskiego przez Jakuba w miejsce prawdziwego pierworodnego syna Ezawa kluczową rolę odgrywa postać żony Izaaka – Rebeki.

Abyśmy nie ulegli pokusie

Kontynuujemy katechezę o modlitwie Ojcze nasz i dochodzimy już do przedostatniego wezwania: „nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” (Mt 6,13). Inna wersja mówi: „Nie wódź nas na pokuszenie”.

Na tropie dziecięcych talentów

Jak zatem wspierać wnuczkę lub wnuka w odkrywaniu i rozwijaniu swoich zdolności? Jaką rolę w tym procesie mogą odegrać dziadkowie? I co zrobić, by zachować równowagę pomiędzy rozwijaniem talentów a pracą nad tym, co sprawia dziecku trudność?

Droga ku pojednaniu

Gdy zaufamy Bogu i pozwolimy Mu się prowadzić, pierwszy krok ku pojednaniu i przebaczeniu bliskiej osobie, która nas zawiodła, może okazać się początkiem niezwykłej historii i przynieść niespodziewane owoce.

Bogactwo niesienia Ewangelii

Ksiądz Władysław Ostrowski SCJ, który przez siedem lat pracował w latach 80. ubiegłego wieku w Zairze wśród plemienia Bakumu, zechciał podzielić się z nami swoim doświadczeniem pracy misyjnej.

Poplątane relacje

Tak jak w biblijnej rodzinie Izaaka i Rebeki, również w naszych rodzinach czasem dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Może nawet dostrzegamy w historii Ezawa i Jakuba odbicie kłótni naszych bliskich.

Obdarz nas (s)pokojem…

Wojna i pokój. Tak często przywoływane razem – jak choćby w tytule jednego z dzieł Lwa Tołstoja – choć w rzeczywistości tak dogłębnie sobie przeciwstawne. Niczym ogień i woda, mrok i blask, istnienie i nicość.

Dieta cukrzycowa

W poprzednim numerze poruszyłam temat cukrzycy. Pisałam o jej typach, przyczynach, objawach oraz powikłaniach. Coraz więcej osób jest dotkniętych tą chorobą. Warto więc poświęcić temu tematowi więcej uwagi.

Ładuję