Kategoria: 194

On może to zmienić!

Kontynuując nasze katechezy poświęcone Ojcze nasz, dziś omówimy trzecie wezwanie: „bądź wola Twoja”.

Bezcenny dar to ja

Jesteśmy stworzeni do dawania. Tak w pełni realizujemy się w dawaniu siebie. Najlepiej czujemy się, gdy w naszym życiu jest zachowana równowaga między dawaniem a braniem.

Ładuję