Kategoria: 189

Wolność od nikotynizmu

Papierosy paliłem od 15. roku życia, w sumie 40 lat. Zaczynałem popalać z kolegami w ósmej klasie szkoły podstawowej. Taka była wtedy moda. Paliliśmy po szkole, np. w parku na ławce, gdzie nikt nas nie widział. W ten sposób wpadłem w nałóg.

Piękno zaklęte w chorobie

Piękno to ludzka wrażliwość na zaskoczenia, których dostarcza nam codzienność, to zdolność do szaleństwa, które pozwoli nam spojrzeć na to samo życie w sposób całkowicie nowy, przekraczający najśmielsze oczekiwania.

Abba, Tatusiu!

Kontynuując katechezy na temat Ojcze nasz, dzisiaj zaczniemy od spostrzeżenia, że w Nowym Testamencie modlitwa zdaje się dążyć do tego, co istotne, aż po skupienie się na jednym słowie: Abba, Ojcze.

Jezus wyzwala nas z grzechu

Okłamany i skuszony przez swojego największego wroga – diabła, człowiek uległ pokusie samowystarczalności i odwrócił się od Boga, uwierzywszy, że może być taki jak On i samodzielnie decydować o dobru i złu.

Ładuję