Autor: kl. Karol Szlezinger SCJ

Rodząca smutek zazdrość

Nasz biblijny bohater Józef był dzieckiem szczególnie umiłowanym przez swego ojca, gdyż urodził mu się w podeszłych latach. Wyrazem tej miłości było również to, że ojciec sprawił mu długą szatę z rękawami. Z tego powodu został znienawidzony przez swych braci.

Czytaj więcej

Pieśń dziękczynienia

Pan Bóg jest samą dobrocią i pragnie szczęścia wszystkich swoich dzieci, dlatego obsypuje nas w życiu licznymi dobrodziejstwami. Nasz Bóg jest wszechmogący i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Z tego względu podoba Mu się, gdy prosimy Go o wielkie dary, po otrzymaniu których stajemy w zachwycie wobec Jego miłości.

Czytaj więcej

Maryja rozwiązująca węzły

Historia biblijnych postaci Ezawa i Jakuba – skłóconych ze sobą synów Rebeki – jest przykładem trudnych relacji występujących w rodzinie. Nieraz pycha, zazdrość, pragnienie zemsty mogą zamienić miłość w nienawiść zamkniętą na pojednanie.

Czytaj więcej