Aniołowie – pośrednicy Bożych łask

fot. unsplash.com

Wielokrotnie w życiu słyszeliśmy, że posiadamy Anioła Stróża. Każdy z nas od momentu poczęcia ma przydzielonego takiego opiekuna, który towarzyszy mu podczas ziemskiej wędrówki. Aniołowie to duchy niebieskie, które bezpośrednio adorują i wielbią Boga. Ich wstawiennictwo przed Bogiem w naszych intencjach może być dla nas momentami niezbędne. Dzięki ich pośrednictwu i orędownictwu możemy realnie doświadczać pomocy Bożej w naszym chrześcijańskim życiu. Czy jednak na pewno wiemy, kim są aniołowie? Jaka jest ich zasadnicza rola w naszym życiu duchowym?

Kim jest Anioł Stróż?

Od wczesnych etapów katechezy dzieci zachęcane są do malowania postaci aniołów oraz uczą się odpowiedniej modlitwy do Boga za ich wstawiennictwem. Każdy zapewne pamięta popularną modlitwę do Anioła Stróża, w której prosimy, aby był on obecny nieustannie w naszym życiu. Sporadycznie zastanawiamy się jednak nad tym, kim naprawdę są aniołowie i jaką rolę pełnią w naszym życiu.

Aniołowie to duchy niebiańskie, które są niewidzialne i różnią się od pozostałych istot żywych. Ich zadaniem jest indywidualna opieka nad każdym wierzącym. Aniołowie są sługami oraz wysłannikami Boga. Realizują Jego wolę. Ich fundamentalnym zadaniem i misją jest adorowanie Boga i oddawanie Mu należnej czci. Wiemy również, że aniołowie posiadają rozum oraz wolną wolę. Odróżnia je jednak od nas fakt, że przewyższają nas swoją doskonałością. Początek ich istnienia sięga momentu stworzenia. Nasze życie od momentu poczęcia aż do śmierci naznaczone jest ich obecnością oraz wstawiennictwem przed Bogiem. Czynią oni usilne starania, abyśmy nie ulegli pokusie zbyt łatwego życia.

Orędownicy Boga

Aniołowie są nie tylko wysłannikami Boga, ale również orędownikami człowieka przed Bogiem. Przez ich wstawiennictwo możemy zanosić do Boga wszelkie prośby oraz modlitwy. Chronią nas nieustannie i podsuwają nam odpowiednie natchnienia i myśli, abyśmy trwali w czystości serca oraz nie zapominali, że ostatecznym celem naszego życia jest pełne zjednoczenie z Jezusem w niebie.

Czasami aniołowie mogą pełnić bezpośrednią rolę pośredników pomiędzy nami a Bogiem. Anioł Stróż może pomóc nam w lepszej komunikacji z Bogiem. Każdy anioł jest niepowtarzalny i różny. Nie ma dwóch takich samych istot niebieskich, tak samo jak nie ma dwóch takich samych ludzi. Jesteśmy niepowtarzalni i piękni w oczach Boga. W trudnych chwilach możemy poprosić aniołów o orędownictwo i wielbić wraz z nimi Boga poprzez różne wydarzenia z naszego życia.

Po co mi anioł?

II Sobór Nicejski w 787 roku zalecił chrześcijanom, aby w życiu codziennym pielęgnowali kult aniołów. Święta Teresa z Ávili opisuje w swoich dziełach orędownictwo aniołów: „Widziałam anioła, tuż obok mnie po lewej stronie, w formie cielesnej (…). Nie był duży, ale drobny, bardzo uroczy (…). Widziałam go trzymającego w dłoniach długą złotą strzałę, a na samej końcówce jej grotu zdawał się (żarzyć płomyk) ognia. Zdawało mi się, że on kilkakrotnie zanurzał ją w moje serce i docierał nią we mnie aż do wnętrzności”. Aniołowie to niezwykłe istoty, które mają bezpośredni kontakt z Bogiem. Widzą Jego majestat, cieszą się z Jego obecności. Dzięki pośrednictwu mogą przedstawiać Bogu nasze trudności, prośby i całe nasze ziemskie życie.

fot. unsplash.com

Warto również pamiętać, że obok pośrednictwa rolą aniołów jest również pomoc w jeszcze większym uwielbieniu majestatu Boga, Jego adoracji. Aniołowie są duchami, które kontemplują oblicze miłosiernego Ojca. Mogą nam pomóc w jeszcze lepszym zrozumieniu woli Boga oraz Jego pragnień i marzeń względem naszego życia. Największym szczęściem i zaszczytem tych duchów niebieskich jest kontemplacja i przebywanie z Jezusem. Posiadają one szczęście doskonałe, którym mogą się z nami dzielić i odpowiednio motywować nas do jeszcze większych starań na rzecz wiary i obrony wartości chrześcijańskich. Prośmy zatem naszych Aniołów Stróżów, aby byli naszymi prawdziwymi sługami i pośrednikami, którzy wskażą nam właściwe ścieżki. Prośmy, by pomagali nam w adoracji i uwielbieniu Boga. Nie bójmy się wzywać ich pomocy w trudnych sytuacjach naszego życia. A gdy przyjdzie nam cieszyć się i radować z pewnych rzeczy, przedstawiajmy Bogu nasze starania i radości za ich pośrednictwem, aby Boże Serce było jeszcze bardziej uwielbione i adorowane przez wszystkie stworzenia na ziemi. Aniele Boży, mój opiekunie, przybądź i uświadamiaj mi, że Bóg jest w moim życiu zawsze obecny.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, Książe wojska niebieskiego, Szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Gorzkie skutki sięgania po alkohol…

Gorzkie skutki sięgania po alkohol…

Nikt nie jest wolny od pokus. Wszyscy jesteśmy kuszeniu, a upadek może zdarzyć się każdemu. Przykładem jest chociażby Noe, o którym wiemy, że był człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Mimo to w jego życiu miało miejsce wydarzenie, które rzuciło cień na jego dotychczasowe życie i doprowadziło go do upadku. A stało się to za sprawą alkoholu…

Gdy jesteś na głodzie…

Gdy jesteś na głodzie…

W psychologii uzależnienie określamy jako chorobę, która polega na kompulsywnym, czyli przymusowym zażywaniu danej substancji lub wykonywaniu pewnej czynności pomimo występowania negatywnych konsekwencji takiego zachowania.

Noe – nagi i upojony

Noe – nagi i upojony

Burzliwe były początki biblijnego świata. Oto człowiek, który miał się stać zwieńczeniem dzieła stworzenia, okazał się przyczyną zepsucia idealnego świata stworzonego przez Boga: grzech Adama i Ewy, bratobójstwo dokonane przez Kaina na Ablu. Jednak i z tym uporał się Stwórca.